Ομάδα Ομιλίας
ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ
Συνθέτης Ομιλίας

Πληροφορίες
Χαρακτηριστικά
Το σύστημα
Δείγματα
Downloads
Λίστα η-ταχυδρομείου
Δημοσιεύσεις
Ο ρήτορας
Επικοινωνία

English version


Γεράσιμος Ξύδας
gxydas@di.uoa.gr
Τελευταία ενημέρωση:
3 Μαϊου 2004

Valid HTML 4.01!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

1. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΔΗΜΟΣΘέΝΗ"
2. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ MBROLA GR2

1. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΔΗΜΟΣΘέΝΗ"Η εφαρμογή "ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ" παρέχεται σε "Εσάς", τον εξουσιοδοτημένο με αυτή την έγκριση, από το Γεράσιμο Ξύδα και το Γεώργιο Κουρουπέτρογλου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), τους "Δημιουργούς" της εφαρμογής, με βάση την παρακάτω άδεια, η οποία ισχύει για κάθε εφαρμογή ή άλλη εργασία, η οποία περιέχει ανακοίνωση του κατόχου του δικαιώματος των "Δημιουργών" (copyright) και λέει ότι μπορεί να διατίθεται υπό τους όρους αυτής της άδειας. Η λέξη "εφαρμογή" παρακάτω αναφέρεται σε οποιοδήποτε τέτοια εφαρμογή ή εργασία.

Λαμβάνοντας, χρησιμοποιώντας και/ή αντιγράφοντας αυτή την εφαρμογή, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και ότι θα συμμορφωθείτε με αυτούς:

Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση και την χρήση της εφαρμογής "ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ"


Η εφαρμογή αυτή δεν μπορεί να πουληθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε προϊόν προς πώληση χωρίς την προηγούμενη έγκριση των "Δημιουργών".

Δίνεται άδεια για τη χρήση αυτού της εφαρμογής για μη-εμπορικούς, μη-στρατιωτικούς σκοπούς μόνο με τις φωνητικές και γλωσσικές βάσεις δεδομένων που παρέχονται από τους "Δημιουργούς" από την ιστοσελίδα

http://www.di.uoa.gr/speech/synthesis/demosthenes

Σε ανταπόδοση, οι "Δημιουργοί" ζητούν την αναφορά της δημοσίευσης:

Gerasimos Xydas and Georgios Kouroupetroglou: The DEMOSTHeNES Speech Composer, in Proceedings of the 4th ISCA Tutorial and Workshop on Speech Synthesis, SSW4, Perthshire, Scotland, September 2001, pp. 167-172

σε οποιαδήποτε επιστημονική δημοσίευση αναφέρεται σε εργασία για την οποία χρησιμοποιήθηκε αυτή η εφαρμογή.

Όταν δεν γίνεται καμία χρέωση για την εφαρμογή αυτή, η εφαρμογή αυτή μπορεί να αντιγράφεται και να διατίθεται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι η παρούσα ανακοίνωση θα αντιγράφεται και θα διατίθεται μαζί της.

Εάν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε την εφαρμογή σε μία άλλη δωρεάν εφαρμογή, οι όροι διάθεσης του οποίου είναι διαφορετικοί, απευθυνθείτε στους "Δημιουργούς" για να ζητήσετε την άδειά τους.

ΔΗΛΩΣΗ


Το λογισμικό αυτό δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή υπονοούμενη. Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε ρίσκο, γνωστό ή άγνωστο, που αφορά αυτό το λογισμικό με οποιοδήποτε τρόπο.

2. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ MBROLA - GR2
Αυτή η βάση δεδομένων παρέχεται σε "Εσάς", τον κάτοχο της άδειας από το Faculte Polytechnique de Mons, εκδότη της άδειας και ιδιοκτήτη της βάσης δεδομένων, και τους Γεράσιμο Ξύδα και Γεώργιο Κουρουπέτρογλου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), "Δημιουργούς" της αυθεντικής φωνητικής βάσης δεδομένων, από την οποία προέκυψε η φωνητική βάση MBROLA - GR2, με βάση την παρακάτω άδεια.

Λαμβάνοντας, χρησιμοποιώντας και/ή αντιγράφοντας αυτή τη βάση δεδομένων, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και ότι θα συμμορφωθείτε με αυτούς:

Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση της βάσης δεδομένων MBROLA - GR2

Δίνεται άδεια για τη χρήση αυτής της βάσης δεδομένων για σύνθεση ομιλίας μόνο με τον συνθέτη MBROLA, ο οποίος διατίθεται από την ιστοσελίδα

http://tcts.fpms.ac.be/synthesis

Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση της βάσης δεδομένων MBROLA - GR2

Η διάθεση αυτής της βάσης δεδομένων προσφέρεται με βάση τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως και η διάθεση της εφαρμογής "ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ". Επιπλέον, η βάση δεδομένων δεν μπορεί να πουληθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε προϊόν, το οποίο πωλείται χωρίς την προηγούμενη έγκριση από τους "Δημιουργούς" της Βάσης Δεδομένων.

Εάν δεν απαιτείται πληρωμή, αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να αντιγράφεται και να διατίθεται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι η ανακοίνωση αυτή θα αντιγράφεται και διατίθεται μαζί της.

ΔΗΛΩΣΗ


Αυτή η βάση δεδομένων δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή υπονοούμενη. Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε ρίσκο, γνωστό ή άγνωστο, που αφορά αυτό τη βάση δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση όσον αφορά πιθανά δικαιώματα τρίτων

ΣΥΜΦΩΝΩ | ΔΙΑΦΩΝΩ