Ομάδα Ομιλίας
ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ
Συνθέτης Ομιλίας

Πληροφορίες
Χαρακτηριστικά
Το σύστημα
Δείγματα
Downloads
Λίστα η-ταχυδρομείου
Δημοσιεύσεις
Ο ρήτορας
Επικοινωνία

English version


Γεράσιμος Ξύδας
gxydas@di.uoa.gr
Τελευταία ενημέρωση:
3 Μαϊου 2004

Valid HTML 4.01!

Εγκατάσταση Δομή αρχείων Ρυθμίσεις/Χαρακτήρες Εκδόσεις FAQ

Το σύστημα

Το σύστημα του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

  1. Τις βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν γλωσσολογικές, λεξικές, φωνητικές και άλλων ειδών πληροφορίες. Πολλές από αυτές τις βάσεις (π.χ. φωνητικές βάσεις MBROLA) συνοδεύονται από συγκεκριμένες άδειες χρήσης, πέραν της άδειας που σας παρέχεται με το σύστημα του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ, τις οποίες οφείλετε να τηρείτε. Σε περιπτώσεις που οι δημιουργοί των βάσεων δεδομένων είναι διαφορετικοί από αυτούς του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ, αυτό αναφέρεται ρητά στις βάσεις αυτές.
  2. Εκτελέσιμα (.exe, .dll, ActiveX control) αρχεία ανάλογα με την έκδοση.

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται από τους φωνητικούς χαρακτήρες. Κάθε χαρακτήρας ορίζει τόσο κάποιες παραμέτρους (π.χ. φωνή, τόνο, ταχύτητα κλπ) όσο και την διαδικασία που ακολουθείται κατά την μετατροπή του κειμένου σε ομιλία. Ο χρήστης μπορεί να φτιάξει μία συλλογή από χαρακτήρες και να τους επιλέγει κατά βούληση. Στην έκδοση server κάθε ένα κανάλι μπορεί να δουλεύει με διαφορετικό χαρακτήρα.