Ομάδα Ομιλίας
ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ
Συνθέτης Ομιλίας

Πληροφορίες
Χαρακτηριστικά
Το σύστημα
Δείγματα
Downloads
Λίστα η-ταχυδρομείου
Δημοσιεύσεις
Ο ρήτορας
Επικοινωνία

English version


Γεράσιμος Ξύδας
gxydas@di.uoa.gr
Τελευταία ενημέρωση:
3 Μαϊου 2004

Valid HTML 4.01!

Εγκατάσταση Δομή αρχείων Ρυθμίσεις/Χαρακτήρες Εκδόσεις FAQ

Το σύστημα

Η σωστή εγκατάσταση του συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα τα εξής:

 1. Το κλειδί

  HKEY_CURRENT_USER\Software\University of Athens\DEMOSTHeNES

  στη registry, και την μεταβλητή "path" με τιμή το full path του directory όπου έχουν αντιγραφεί τα αρχεία του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ. Το κλειδί αυτό το αναζητάνε όλα τα εκτελέσιμα προκειμένου να προσδιορίσουν την τοποθεσία των βάσεων δεδομένων.
 2. Σε ορισμένες εκδόσεις και configurations του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ απαιτούνται τα αρχεία "mbrola.dll", "mbrplay.dll" και "tctsaudio.dll" να μεταφερθούν μέσα στο system κατάλογο του λειτουργικού σας. Ο κατάλογος αυτός είναι:
  • \Windows\System (Windows 95/98)
  • \WINNT\System32 (Windows NT/2000/XP)
 3. Έναν κατάλογο (έστω <DEMOSTHeNES Speech Composer>) με τα αρχεία δεδομένων και την δομή που περιγράφεται εδώ.
 4. Τα αρχεία των εκτελέσιμων εκδόσεων μέσα στον κατάλογο
  • <DEMOSTHeNES Speech Composer>\bin