Ομάδα Ομιλίας
ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ
Συνθέτης Ομιλίας

Πληροφορίες
Χαρακτηριστικά
Το σύστημα
Δείγματα
Downloads
Λίστα η-ταχυδρομείου
Δημοσιεύσεις
Ο ρήτορας
Επικοινωνία

English version


Γεράσιμος Ξύδας
gxydas@di.uoa.gr
Τελευταία ενημέρωση:
3 Μαϊου 2004

Valid HTML 4.01!

Εγκατάσταση Δομή αρχείων Ρυθμίσεις/Χαρακτήρες Εκδόσεις FAQ

Ρυθμίσεις/Χαρακτήρες

Οι χαρακτήρες στον ΔΗΜΟΣΘέΝΗ αποτελούν την καρδιά των ρυθμίσεων του. Κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό ακουστικό αποτέλεσμα, μία διαφορετική φωνή και επεξεργασία του κειμένου κατά την μετατροπή του σε ομιλία. Οι χαρακτήρες ορίζονται κάτω από τον κατάλογο

<DEMOSTHeNES Speech Composer>\VoiceFonts

Τα αρχεία ".vof" είναι ASCII αρχεία και μπορούν να επεξεργαστούν από έναν οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου (π.χ. notepad.exe). Ωστόσο, δεν συνίσταται η αυθαίρετη μετατροπή τους και κάποιες ρυθμίσεις μπορεί να κολλήσουν το σύστημα. Όλοι οι χαρακτήρες κληρονομούν τις ιδιότητες του χαρακτήρα

default.vof

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει έναν καινούργιο χαρακτήρα, αντιγράφοντας έναν ήδη υπάρχοντα και κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές. Όλα τα αρχεία ".vof" σαρώνονται όταν εκκινείται ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ και γίνονται αμέσως διαθέσιμα στο σύστημα.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις παραμέτρους (*) ενός αρχείου ".vof", τι σημαίνει και ποιές τιμές μπορεί να πάρει. Οι παράμετροι έχουν την δομή

ΌνομαΑρθρώματος.ΌνομαΠαραμέτρου=τιμή (...συνεχίζεται)
(*) Δεν περιγράφονται όλες οι παράμετροι ακόμα. Ο κατάλογος αυτός θα συμπληρώνεται σταδιακά.